Om Ljusvakan

Om Ljusvakan

folksamling LJusvaka

Nätverket Ljusvakan "Förbjud kärnvapen NU" är ett partipolitiskt och religiöst oberoende nätverk som har bildats för att anordna en ljusvaka i Göteborg den 24 oktober 2018, på FN Dagen. Vi vill på ett mäktigt och värdigt sätt påminna samhällets beslutsfattare om det som i debatter och tal oftast glöms bort: att drygt 86% av svenska folket vill avskaffa kärnvapen.

 

Vi vill påminna dem om att kärnvapen löser inga konflikter. Kärnvapen vinner inga krig. Kärnvapen försvarar inget folk och säkerställer inga gränser. Tvärtom, de hotar att förgöra framtiden - för människorna, för djuren och för all växtlighet. De hotar hela det ekologiska system som gör att planeten lever.

 

 

Varför FN DAGEN?

I juli månad 2017 röstade 122 av medlemsnationerna i FN för att upprätta en global, juridiskt bindande konvention för ett förbud mot kärnvapen. Sverige röstade för konventionen. Men Sverige har ännu inte skrivit på. Frågan utreds. Det blir den nyvalda regeringen, som efter den 31 oktober 2018, kommer att ta ställning till att underteckna den - eller inte. Om regeringen väljer att skriva under konventionen, måste den vidare till riksdagen för godkännande. Processen fram till det slutgilitiga ställningenstagandet är lång.

Vi får inte låta beslutsfattarna glömma bort oss - vi, de 86% av befolkningen som vill att kärnvapen skall avskaffas. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/fn-avtal-om-globalt-karnvapenforbud-antaget

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur arbetar vi?

Fram till den 24 oktober kommer vi att arbeta för att utvidga nätverket genom att bjuda in olika lokala grupper, organisationer, religiösa samfund osv att ingå i det. För övrigt sker allt vårt arbete på gräsrotnivån. Vi vänder oss i första hand till folk vi känner. Förhoppningen är att intresset for att lära sig mer om kärnvapenfrågan ska växa och att tanken bakom ljusvakan ska spridas - oss människor emellan - likt ringar på vattnet.

 

Genom vår månatligt återkommande nyhetsbulletin presenterar vi olika aspekter av kärnvapenfrågan men även informera om olika aktiviteter som äger rum kring valet. Du kan sätta upp dig på vår mejllista under fliken "kontakt" så får du bulletinen direkt i e-brevlådan.

Kom med!

Ljusvakan välkomnar alla som vill ta ställning för ett förbud mot kärnvapen NU!

 

Hur ser ljusvakan ut?

Vi samlas på Gustav Adolfs Torg klockan 18:00 den 24 oktober på FN Dagen. Tanken är att vi under en stund står med ett levande ljus i handen, och att vi tillsammans skapar en mäktig manifestation för en kärnvapenfri värld.

 

Välkommen!

 

 

FN-Dagen 24 oktober

Nätverket Ljusvakan "Förbjud kärnvapen NU"! har sätet i Göteborg. Nå oss på epostadress:info@ljusvakan.se