nyhetsbulletin för september månad

LJUSVAKANS NYHETSBULLETIN SEPTEMBER MÅNAD

Nätverket Ljusvakan ”Förbjud kärnvapen NU! är ett partipolitiskt och religiöst fristående nätverk som arbetar på en gräsrotsnivå för att sprida information om kärnvapen samt för att genomföra en ljusvaka på FN dagen den 24 oktober, till stöd för FN:s konvention för ett förbud mot kärnvapen. Genom personlig kontakt vill vi nå ut till så många i det lokala civilsamhället som möjligt. Hjälps vi åt, kan kunskapen om att en värld utan kärnvapen är möjlig - spridas som ringar på vattnet. Du är välkommen att delta på ditt sätt. Se menyn ovan för att få mer information.

Avskräckning, är det något att bygga framtiden på?

Under en mycket farlig konfrontation mellan USA och Nordkorea vid årsskiftet 2017- 2018, gav USA:s president, tillika landets överbefälhavare, nya ord åt en uråldrig konfliktlösningsmetod. Metoden är ytterst vanligt förekommande. I sandlådor kan det låta så här: ”Min pappa är större än din pappa!” Metoden heter ”hot”. I finare kretsar har den dock fått ett mer imponerande namn: Där heter den ”avskräckning”. På engelska "deterrence".

 

I detta nummer av nyhetsbulletinen ställer vi frågan: Avskräckning, är det något att bygga framtiden på?

 

 

Avskräckning är den militära upprustningens moder. I filmen ”Diktatorn” från krigsåret 1940, visar Charlie Chaplin hur det går till när två härskare försöker överträffa varandra. En parodi över Hitler och Mussolini.

I sandlådan kan man möjligen få en spade i huvudet. Vad händer i atomåldern när avskräcknings-metoden upphöjts till internationell umgängesnorm? Efter det att både USA och Sovjetunionen blev kärnvapenstater, fick metoden ytterligare ett namn: ”Mutual Assured Destruction” mera känd som MAD. Garanterad ömsesidig förgörelse.

Har MAD fungerat? De som försvarar den nuvarande upprustningsspiralen svarar ”ja”. De som vet vad som hände i vattnen utanför Kuba under Kuba krisen 1962 säger ”nej”. Det som sannolikt förhindrade ett kärnvapenkrig då var inte den omhuldade avskräckningsdoktrinen utan en mans beslut. Han hette Vasilij Archipov. Han vägrade tillåta att en kärnbestyckad torped avfyrades mot de amerikanska krigsfartygen som omringat den sovjetiska u-båten han befann sig ombord på utanför Kubas kust.

Under 13 dagar i oktober 1962 stod USA och Sovjetunionen stridsspets mot stridsspets 144 km från det amerikanska fastlandet. Se https://sv.wikipedia.org/wiki/Kubakrisen. Archipov avvärjde ett kärnvapenanfall. Hemliga förläggningar med FN:s medverkan ledde sedan till att konflikten löstes.

"Mannen som räddade världen", en film om Archipov från Public Broadcasting Service (PBS), ett icke vinstinriktat allmännyttigt TV bolag i USA. Innan Kubakrisen hade Archipov varit kaptenen på en atom-ubåt som havererat. Han såg hur fler av besättningsmännen dog strax efter av den radioaktiva strålning som uppstått. Han dog sedan själv i cancer orsakad av samma strålningsincident.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avskräckningsprincipen kräver evig kapprustning. Stormakterna måste ständigt försöka överträffa varandra genom att skaffa sig allt modernare och allt mer tekniskt avancerade kärnvapenarsenaler. I dag har USA cirka 7000 kärnvapen av vilka 1800 står redo att avfyras inom några få minuter efter det att ett"hot" registrerats. I Ryssland är läget ungefär det samma. Tillsammans kan dessa vapen förgöra planeten flera gånger om. Ändå byggs det nytt. "Men", säger avskräckningsförespråkarna, "arsenalerna är till för att hota inte för att användas". De som säger så undviker att tala om jokrarna i leken, det vill säga ALLT SOM KAN GÅ SNETT.

 

Låt oss titta lite närmare på några av dessa jokrar.

Första jokern heter"broken arrows"

"Broken arrows" är vad pentagon i USA kallar alla incidenter kring kärnvapenhanteringen som kunnat leda till katastrof. I sin bok "Command and Control" har den undersökande amerikanska journalisten Erik Schlosser dokumentetat över 1000 "broken arrows" enbart mellan 1950 -1968. Han filmintervjuades i samband med att boken gavs ut 2013. Se här intervjun "How much risk are you willing to take?" Nuclear Age Peace Foundation i USA har registrerat "broken arrows" från november, 1950 fram till 5 augusti, 2014. Se listan: https://www.wagingpeace.org/nuclear-close-calls/

Den andra jokern - en terroristattack

Att skaffa lite plutonium och bygga en bomb är fullt möjligt för en terroristgrupp. William Perry, USA:s försvarsminister 1993 -1997, står bakom en animerad film som beskriver hur en sådan attack kunde gå till. Filmen heter ”Bill Perry´s Nuclear Nightmare".

Den tredje jokern - hackaren

Trailern från filmen War Games från 1983. Datorer från Nuclear Command Control center i både USA och Ryssland, spelar allt större roll inför beslut om att avfyra ett kärnvapen. Alla dessa datorer kan i princip hackas. Se filmen här: https://vimeo.com/groups/349208/videos/152524870.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I sitt sommarprat i P1 den 23 juli i år säger Beatrice Fihn, uppvuxen i Angered och numera generalsekreterare för ican, the International Campaign against Nuclear Weapons som tilldelades Nobels Fredspris 2017: "Om vi behåller kärnvapen för alltid kommer de att användas en dag." Detta upprepar hon under sändningens gång. Experter i sannolikhetslära likt Max Tegmar, svensk professor i fysik vid Massachusetts Institute of Technology, säger att så länge kärnvapen finns kommer risken för att mänskligheten utplånas i ett kärnvapenkrig eller kärnvapenkatastrof att bestå. Förr eller senare går oddsen emot oss. Erik Schlosser påminner oss om att den mänskliga hjärnan kan skapa nya teknologiska landvinningar, men har aldrig lyckats att till fullo kontrollera dessa.

Ju mer avancerad teknologin blir, desto svårare är den att överblicka.

Man tänker osökt på monstret Frankenstein.

Så, frågan vi ställde i början av denna nyhetsbulletin var: Är avskräckning med kärnvapen något att bygga framtiden på? Svaret är "nej". För framtidens skull måste kärnvapen avskaffas. Människor har byggt dessa massförstörelsemaskiner. Människor kan skrota dem.

Allt hänger på den politiska viljan.

Beatrice Fihn avslutade sitt sommarprat i P1 med att säga att ”det är valår i Sverige i höst och jag vet inte om jag någonsin sett så rädda och svaga politiker. Det ser ut om att vi går in i en valrörelse utan visioner, utan framtidstro där ingen verkar vara beredd att kämpa för en bättre värld, ett bättre samhälle. Så finns det bara ett alternativ. Vi måste helt enkelt göra det själva.”

 

Ja, vi måste göra det själva! Vi måste kräva: "Förbjud kärnvapen NU!" Berätta om ljusvakan för vänner och bekanta. Dela länken till våra webbsidor på FB, Instagram och Twitter. Kom med den 24 oktober för att tillsammans med många andra stå med ett ljus i handen till en värld utan kärnvapen och för framtiden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vill du veta mer?

För en utmärkt sammanfattning av innehållet i denna nyhetsbulletin, sätt dig en stund och lyssna på P1 programmet från hösten 2017:

"Fyra minuter från ett kärnvapenkrig"

av Patrik Sharpiro,bror till Max Tegmark, professorn i fysik vid MIT.

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/991022?programid=909

Sätt på dig hör lurar och lyssna på Beatrice Fihns sommarprat i P1 från 23 juli i år. https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1077261?programid=2071

 

 

Filmen publicerades av ican november, 2011 som ett led i den internationella kampanjen för att få ett förbud mot kärnvapen. 6 år senare röstade 122 av världens länder för FN:s konvention för ett förbud mot kärnvapen. Läs om ican se: www.icanw.org

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vad händer i september?

26 september : International Day for Total Abolition of

Nuclear Weapons. Besök Fredsams fredstält vid

Brunnsparken 10:00 -16:00

27 - 30 september: Bokmässan. Besök Fredsams monter på

Globala Torget

Programmet:

* fredag 28 sept kl 12:40-13:00 Ungdom mot kärnvapen

* lördag 29 sept kl 13:20 Militärens påverkan på miljön

söndag 30 sept

11:20-11.40 Sverige deltar i kriget i Jemen

13:00-13:20 Inga kärnvapen på svensk mark

13.40-14:00 Varför fick vi Nobels fredspris? Svenska läkare mot kärnvapen berättar.

15.20-15:40 Det globala våldet. Hur skapar vi en fredskultur? Tidigare UNESCO chef berättar.

15:40 - 16:00 Stormaktsspel under ytan -om ubåtskränkningar i svenskt vatten.Professor Ola Tunander presenterar sin bok "Det är inga fiskstim.

Om du inte vill få flera e-mejl från nätverket Ljusvakan "Förbjud kärnvapen NU" kan du avregistrera dig på "kontakt" sidan

 

Nätverket Ljusvakan "Förbjud kärnvapen NU!" har säte i Göteborg www.ljusvakan.se e-post: info@ljusvakan.se