nyhetsbulletin för maj månad

NYHETER

På den här sidan kommer vi fortlöpande förmedla vad som händer gällande Ljusvakan. Ni får gärna delta med att skicka tips och information som ni anser borde finnas med här. Skicka ett meddelande till: info@ljusvakan.se

 

Är det första gången du läser Ljusvakans nyhetsbulletin? Kolla de andra flikarna här ovan. Där får du svar på frågorna:

 

Varför en ljusvaka? Varför på FN dagen, den 24 oktober, 2018? Varför parollen "Förbjud kärnvapen NU!"?

 

Vi arbetar på en gräsrotsnivå där de personliga kontakterna är grunden för hur vi sprider information om ljusvakan. Genom det kontaktnät som byggts upp kan vi nu gå vidare till andra grupper i samhället som till exempel de olika trossamfunden, skolor, lokala föreningar och organisationer. Vi vill nå ut till alla. Hjälps vi åt sprids kunskapen om att en värld utan kärnvapen är möjlig som ringar på vattnet. Du är välkommen att delta på ditt sätt.

***************

 

I nyhetsbulletinen för maj får du veta lite om kärnvapnens historia. Du får också förslag på vad du kan läsa, lyssna på och göra för att lära dig mer.

Bomberna som ändrade den mänskliga historiens förlopp

Det här är Robert Oppenheimer. Han arbetade som professor i fysik i California, Berkley då han rekryterades för att leda arbetet för att bygga den första atombomben. Uppdraget gick under namnet Manhattan Project. Oppenheimer har kallats "the father of the atomic bomb."

 

Det här är " the gadget" - "maniken" - färdig att testas. Det första atomvapentestet fick namnet "Trinity"som betyder treenighet på svenska.

Den 16, juni 1945 klockan 05.29. "Maniken" detoneras. Oppenheimer bevittnade explosionen och sade: "Now I have become Death, the destroyer of worlds". - ett berömt citat ur Bhagavad-Gita, ett gammalt hinduiskt epos.

Tre veckor senare, den 6 augusti, 1945, flög Enola Gay över Hiroshima. Klockorna i staden stannade vid 08:15.

Nu hade man Bomben. Dessutom hade man skaffat sig de tekniska förutsättningarna för att bygga ännu större bomber: vätebomber. Oppenheimer var emot utvecklandet av vätebomben som han menade var ett omoraliskt redskap ämnat åt folkmord.

(se fortsättningen spalt 2)

(forts från första spalten)

I början på 50-talet gav dock den dåvarande amerikanska presidenten klartecken. Oktober 31, 1952 sprängdes den första vätebomben - "Mike". Bomben hade en sprängkraft två gånger större än alla de explosiva ämnen som användas under andra världskriget. Ryssarna följde hack i häl. Kapplöpning mot mänsklighetens förintelse i ett stort kärnvapenkrig var i full gång.

Lyssna på radioprogrammet

"Fyra minuter från kärnvapenkrig"

25 gånger har vi varit en hårsmån från kärnvapenkrig. Varje gång till följd av missförstånd eller tekniskt haveri. Hur länge kan turen hålla i sig? En resa från Hiroshima 1945 till New York, 2017

 

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/991022?programid=909

Se videon:

The deadly evolution of nuclear weapons

Vill du veta mer?

Klicka på länkarna här nedan. Du kan också se Svenska Läkare mot kärnvapens utbildningsprogram "lär om kärnvapen" kapitlet om karnvapen. https:// laromkarnvapen.se

 

 

 

 

Skicka ett mejl till info@ljusvakan.se om du inte vill få flera utskick från nätverket .

Vad händer under maj månad ?

26 maj Hammerkullekarnevalen: Besök Fredstältet och lär dig mer om

fredsorganisationerna i Göteborg. Skriv under namnlistan för förbud mot kärnvapen.

 

28 maj Ställ svåra frågor till politikerna! Politiker debatt med 5 riksdagspartier

arrangerad av fredsrörelserna i Göteborg. Tid 18-20 plats: Sjömanskyrkan vid

Stigbergstorg, Göteborg. Se annons på www.fredsam.se.

29 maj Första arbetsmöte för nätverket Ljusvakan "Förbjud kärnvapen NU!"

tid: kl 1800 plats: Viktoriahuset Linnégatan 21 Svenska Fredskommittées lokal 2 tr.

 

 

För att vi ska kunna skapa en mäktig ljusvaka den 24 oktober på FN Dagen behöver vi hjälpas åt.

Vi behöver dig!

Sprid Ljusvakans nyhetsbulletin och hemsida bland vänner och bekanta. Skriv upp dig på vår mejllista under fliken "Kontakt".

 

Viktigaste av allt dock är att du informerar dig.

 

 

Albert Einstein sade en gång:

"Vi vetenskapsmän erkänner vårt ofrånkomliga

ansvar att förmedla till våra medmänniskor en förståelse

av kärnenergins enkla fakta samt deras följder för

samhället. I detta ligger vår enda säkerhet och vårt enda

hopp - vi tror att en informerad allmänhet kommer att

agera för livet och inte för döden".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nätverket Ljusvakan "Förbjud kärnvapen NU!" har säte i Göteborg. Nå oss på epostadress: info@ljusvakan.se