nyhetsbulletin för juni månad

 

Nätverket Ljusvakan "Förbjud kärnvapen NU!" har säte i Göteborg. Nå oss på epostadress: info@ljusvakan.se

 

 

 

Skicka ett mejl till info@ljusvakan.se om du inte vill få flera utskick från nätverket .

På den här sidan kommer vi att varje månad ta upp en aspekt av kärnvapenfrågan och ge förslag till var du kan hitta mer information.

Vi kommer också att berätta om olika fredsaktiviteter som äger rum under månaden. Denna månad får du läsa om 320 000 mjölktänder

och the power of the people!

Vanliga människor kan påverka historiens gång!

 

 

 

 

I augusti, 1945 fälldes två atombomber- en över Hiroshima och en över Nagasaki. Vad fick allmänheten i USA veta om de humanitära och miljömässiga konsekvenserna - och när?

NYHETER

Först efter 10 år började information om kärnvapens förödande konsekvenser

sippra ut. Under tiden försökte det amerikanska civilförsvaret att övertyga folket att, med undantag av en övergående strålningsrisk, kan kärnvapen jämföras med vanliga vapen. Tvål och vatten skyddar mot radioaktiviteten. Det går att överleva ett kärnvapenkrig bara man är väl förberedd. Miljontals skolbarn fick se filmen "Duck and Cover" och träna på att söka skydd när bomben kom.

Sedan detonerades vätebomben Castle Bravo – den största thermonukleära bomb USA någonsin sprängt. När radioaktivt stoft började regna ned över hela planeten, blev de humanitära och miljömässiga konsevenser av dessa vapen allt mer uppenbara. Man började inse vad ett kärnvapenkrig kunde innebära

"Duck and cover" var en illusion.

Det går inte att skydda sig mot kärnvapen.

(forts från spalt 1)

Tillsammans med lokala tandläkare, kyrkor och volontärer började de organisera regelbundna insamlingar av mjölktänder. 1961, det år de första resultaten publicerades fick The Baby Tooth Survey in ca 750 tänder per vecka. Idéen spred sig sedan till andra delstater och till andra länder. Barn som donerade tänder fick en knapp över vilket de vara mycket stolta.

 

Enligt resultaten hade barn födda 1957 9 gånger mer strontium i tänderna jämfört med barn födda 1951, året testerna började. Informationen presenterades för senaten som i augusti 1963 utredde frågan om ett förbud mot kärnvapentester i atmosfären, under vatten samt i rymden. I oktober samma år skrev President John F. Kennedy under The Partial Test Ban Treaty, följt av Storbritannien och Sovjetunionen.

 

Allt nedfall innehåller strontium 90. Ämnet finns inte naturligt utan bildas enbart vid kärnfission, exempelvis vid kärnvapensprängningar. Detta radioaktiva ämne liknar calcium - det ämne i mjölken som bildar benstomme och tänder. När radioaktivt stoff faller till jorden absorberas det av växter som kor äter. Kor ger mjölk som barn dricker. Strontium 90 lagras i deras ben och tänder och ger upphov till cancer.

1956 startade en handfull kvinnor i delstaten Missouri en kommitté mot H-bombstestning. 1958 anslöt sig några lokala vetenskapsmän i det som nu hette Committee for Nuclear Information. Man ville sprida kunskap om farorna med kärnvapentesterna. Samma år inledde gruppen The Baby Tooth Survey för att kartlägga hur mycket strontium 90 kunde finnas i barnatänder.

(forts spalt 2)

The Partial Test Ban Treaty (det partiella provstoppsavtalet) betraktas som Kennedys främsta bedrift som president. Men utan engagerade kvinnor och män som på lokal nivå började samarbeta för att upplysa allmänheten om kärnvapens humanitära och miljömässiga följder, så kanske avtalet aldrig hade genomförts.

I år 2018 kan vi vanliga människor påverka historiens gång!

Vi kan sluta oss samman och kräva att Sverige skriver under FN konventionen mot kärnvapen.

Förbjud kärnvapen NU!

Alla kan dra sitt strå till stacken. Skicka nyhetsbulletinen

till vänner och bekanta. Sprida den på FB. Sätt upp dig på Ljusvakans mejllista via "kontakt"

sidan. Be din förening att medverka. Ringar på vattnet!

People power!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För dig som vill veta mer

Under 12 år använde USA Marshallöarna som testområde för Vätebomber.

Människor bodde på dessa öar. Och bor där ännu. De kallar sig själva för mänskliga försökskaniner. En gripande berättelse om kärnvapens humanitära och miljömässiga konsekvenser.

 

Är det första gången du läser Ljusvakans nyhetsbulletin? Kolla de andra flikarna högst upp. Där får du svar på

frågorna:

Varför en ljusvaka? Varför på FN dagen, den 24 oktober, 2018? Varför parollen "Förbjud kärnvapen NU!"?