Nyhetsbulletin för juli månad

Nätverket Ljusvakan ”Förbjud kärnvapen NU!” är ett partipolitiskt och religiöst fristående nätverk som arbetar på en gräsrotsnivå för att sprida information om kärnvapen samt för att genomföra en ljusvaka på FN dagen, den 24 oktober, till stöd för FN:s konvention för ett förbud mot kärnvapen. Genom personlig kontakt vill vi nå ut till så många i det lokala civila samhället som möjligt. Hjälps vi åt kan kunskapen om att en värld utan kärnvapen är möjlig spridas likt ringar på vattnet. Du är välkommen att delta på ditt sätt. Se flikerna ovan för att få mer information.

 

I denna månadsbulletin ska vi ställa oss frågan: "Kan kärnvapen verkligen leda till att allt mänskligt-, djur- och växtliv på planeten utplånas?" Vi ska alltså prata om

 

BOMBEN!

 

 

 

 

 

 

Militären: Kärnvapen skyddar oss mot Fienden.

Barnet: Vem skyddar oss mot kärnvapen?

 

spalt 1

spalt 2

NYHETER

Keiji Nakazawa var 6 år när atombomben föll över Hiroshima. Han överlevde men merparten av hans familj omkom. Som vuxen blev Keiji serietecknare. 1972 -73 gavs ut hans berömda seriebok om Hiroshima, Barefoot Gen. Boken gjordes sedan till film. Här är hans berättelse om bombanfallet. Hela filmen om Barefoot Gen kan du se här: https://www.youtube.com/watch?v=c8XT5kRlDrU

I kärnvapenarsenalerna finns det stora ”strategiska bomber”. Men den nya satsningen gäller ”taktiska bomber”, , nätta bomber, typ B61-12, med mindre sprängkraft än de stora. Problemet med dessa ”små bomber” är att de liknar vanliga missiler, varför ”Fienden” kan missta en sådan för ett kärnvapen och handla därefter. Det finns ca 15 000 kärnvapen i världen. USA och Ryssland äger 95% av dessa. Videon illustrerar vad som händer vid en kärnvapendetonation.

International Red Cross har också en berättelse kring bomben. Den publicerades på Twitter 29 april i år. Kan ”first responders” dvs människor utbildade för att hjälpa till vid katastrofer, göra just det om bomben detoneras? Klick på högtalaren för att få fram ljudet.

https://twitter.com/i/status/990566372051685376

 

 

Det här är en testmodell av B 61-12, en av de 180 moderna vätebomber som USA tänker placera ut i fem europeiska länder med början 2020. Tack vare ny teknik, försäkrar tillverkarna, är B 61-12 utomordentligt träffsäker. Detta, menar de, ska minska skadorna på omgivningen samt radioaktivt nedfall. Man kommer att kunna välja mellan 5-10-20-50 kilotons bomber. Hiroshimabomben var på 20 kiloton. Hur det gick med ”omgivningen” där vet vi ju alla.

Vid ett kärnvapenkrig blir de omedelbara effekterna ofattbara. Miljontals människor, djur, växter dör. Jordskorpan föröds. Men detta är bara början. Röken och stoffet som stiger i atmosfären bildar ett tjockt filter runt planeten som stänger ut solvärmen och solljuset. Temperaturen sjunker. Det blir vinter, en nukleär vinter, som varar i flera år. De människor och djur som överlever bomben svälter långsamt ihjäl. På denna mycket sevärda video förklarar fysikern Brian Toon mer.

Barnet frågade militären ”Vem skyddar oss mot kärnvapen”? Svaret är: Det kan vi - vi vanliga människor - hjälpa till med att göra. FN har skrivit en konvention för ett förbud mot kärnvapen. Om vi slutar oss samman och kräver att Sverige ställer sig bakom konventionen, så drar vi vårt strå till stacken. Vi bidrar till att se till att barnet får en trygg framtid i en värld utan kärnvapen. Det kallas "people power"!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För dig som vill veta mer

Dr. Helfand är co-president i International Physicians for the Prevention of Nuclear War. Organisationen fick Nobels Fredspris 1985. Vår tid, menar han, liknar världen i Sagan om Ringen. Liksom då har vi männsikor av idag den stora uppgiften av att skydda vår värld. Vi måste avskaffa kärnvapen nu. Det är en kamp om liv och död.

International Campaign Against Nuclear Weapons ( ICAN), Nobels Fredspristagare 2017, skriver om The Nuclear Posture Review, ett dokument utgivit 2018 av USAs försvarsdepartement. Där föreslås nya, mycket agressiva riktlinjer för landets kärnvapenpolitik.

http://www.icanw.org/campaign-news/alarming-changes-to-the-us-nuclear-posture/

I september, 2017 skrev 9 nobelpristagare samt en svensk professor i fysik en debattartikel i DN under rubriken "Därför bör Sverige säga nej till kärnvapen"

Läs deras argument:

https://www.svd.se/darfor-bor-sverige-skriva-under-fns-avtal

Här kan du se vad som skulle hända om bomben föll över Göteborg.

 

http://nuclearsecrecy.com/nukemap/classic/

 

Ett enkelt sätt att arbeta för en kärnvapenfri värld är att sprida kunskaper om kärnvapen. Skicka länken till Ljusvakans nyhetsbulletin till dina vänner och bekanta.

Skriv upp dig på vår mejllista via "kontakt" sidan eller via info@ljusvakan.se. Augustibulletinen kommer att handla om Hiroshima, Nagasaki och hibakusha - överlevarna.

2010 började regeringar, Internationella Röda korset, Röda halvmånen, olika FN organ och NGO (ideella organisationer) att arbeta tillsammans för att omforma debatten rörande kärnvapen. Den grundläggande principen bakom detta var kunskapen om de katastrofala, långvariga effekterna av kärnvapen på vår hälsa, samhällen och miljön. Arbetet gick under namnet det humanitära initiativet. Läs mer om den:

 

http://www.icanw.org/campaign/humanitarian-initiative/

Det humanitära initiativets enträgna arbete ledde till den historiska omröstningen i FN, den 7 juli, 2017. 122 av världens länder ställde sig bakom FN:s konvention för ett kärnvapenförbud. ICAN som var en ledande kraft bakom initiativet tilldelades Nobels Fredspris december, 2017.

Om du inte vill få flera e-mejl från nätverket Ljusvakan "Förbjud kärnvapen NU" kan du avregistrera dig på "kontakt" sidan

 

Nätverket Ljusvakan "Förbjud kärnvapen NU!" har säte i Göteborg www.ljusvakan.se e-post: info@ljusvakan.se