Nyheter

LJUSVAKANS NYHETSBULLETIN FÖR OKTOBER MÅNAD

Nätverket Ljusvakan ”Förbjud kärnvapen NU! är ett partipolitiskt och religiöst fristående nätverk som arbetar på en gräsrotsnivå för att sprida information om kärnvapen, samt för att genomföra en ljusvaka på FN dagen den 24 oktober till stöd för FN:s konvention för ett förbud mot kärnvapen. Genom personlig kontakt vill vi nå ut till så många i det lokala civilsamhället som möjligt. Hjälps vi åt, kan kunskapen om att en värld utan kärnvapen är möjlig - spridas som ringar på vattnet. Du är välkommen att delta på ditt sätt. Se menyn ovan för att få mer information. Nätverket Ljusvakan "Förbjud kärnvapen NU!" ingår numera i ican. Facebook event: https://www.facebook.com/events/341499873090926/?ti=cl

Vad innebär FN:s konvention för ett förbud mot kärnvapen? Hur kom den till? Varför ska man bry sig?

För drygt ett år sedan röstade 122 länder i FN:s generalförsamling fram en konvention för ett förbud mot kärnvapen. FN har tidigare förbjudit användandet av biologiska och kemiska vapen, clusterbomber och landminor. Nu beslutade majoriteten av länderna i världssamfundet för att fördöma och förbjuda kärnvapen.

 

”Bra!” ropar du. ”Då är saken klar! Nu kan inte den dagen komma då kärnvapen utplånar oss, för FN ska ju avskaffa kärnvapen. Så inte behöver jag bry mig, inte. Vi har ju förbjudit dem!

 

Nja. Det finns en hake, en stor hake.

------------------------------

För att konventionen ska bli internationellt, juridiskt bindande lag måste den först godkännas av parlamenten i 50 olika länder.

 

60 länder har redan skrivit på konventionen, men bland dessa har endast 15 parlament hittills godkänt sitt lands underskrift.

 

Sverige arbetade aktivt för konventionen och var en av de 122 länder som röstade för den i generalförsamlingen. Men väl hemma, började beslutsfattarna att tveka. Starka lobbygrupper och mäktiga länder uppmanade Sverige att inte stödja konventionen. Frågan är numera under utredning. Politikerna må tveka men det gör inte vi!

86% av oss som bor i Sverige vill att kärnvapen ska avskaffas enligt en SIFO undersökning gjord i oktober 2017 på uppdrag av Olof Palmes Center. 86% av oss vill alltså att Sverige ska ställa sig bakom FN konventionen. Det får vi inte låta politikerna glömma. Vi måste därför fortsätta att bry oss.

Och - det kan vi göra tillsammans på FN- Dagen den 24 oktober i år.

Klockan 18:00 kan vi samlas vid Gustav Adolfs Torg i Göteborg, och med ett levande ljus i handen påminna beslutsfattarna om oss - vi 86% som vill att Sverige ska ställa sig bakom FN:s konvention för ett förbud mot kärnvapen. "Förbjud kärnvapen NU" !

 

Pilgrimscentrum i Masthuggskyrkan kommer att leda en vandring från kyrkan till Ljusvakan. Samling vid kyrkan kl 17:00. Har du frågor - ring 073-773 86 50

 

Facebook event: https://www.facebook.com/events/341499873090926/?ti=cl

"Om vi behåller kärnvapen för alltid, kommer de att användas en dag" sa Beatrice Fihn när hon sommarpratade i P1 i somras (Beatrice är den svenska generaldirektören för ican).

 

Vad har då ican med FN:s konvention för ett förbud mot kärnvapen att göra?

Bakgrund:

 

När kärnvapenländerna skrev under icke-spridningsavtalet 1968, förpliktigade de sig att arbeta fram ett avtal för en allmän och fullständig nedrustning av kärnvapen.

1996 påminde den internationella domstolen om kärnvapenländernas skyldighet att gemensamt skapa ett sådant avtal.

 

Varje följande år röstade sedan FN fram en resolution riktade till kärnvapenmakterna, med krav på att de måste påbörja arbetet. 2007 röstade t.ex 127 länder för en sådan resolution inklusive Kina, Indien, Pakistan och Nordkorea. Sedan hände samma som tidigare - ingenting.

Men, 2007 beslöt också ett nätverk bestående av olika organisationer ur civilsamhället, att arbeta för ett förbud mot kärnvapen i likhet med tidigare internationella förbud mot massförstörelsevapen. Nätverket kallade sig The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - ican

icans arbetssätt var nytt. Man skulle koncentrera sig på de humanitära och miljömässiga konsekvenserna av en kärnvapenkatastrof. Det huvudsakliga argumentet för ett förbud mot kärnvapen var mycket enkelt: det finns inget alternativ. Antingen avskaffar människan kärnvapen eller så kommer kärnvapen en dag att avskaffa förutsättningarna för mänskligt liv och annat liv på planeten.

ican presenterar sig i denna video från okt. 2011. Rösten som hörs inledningsvis tillhör Robert Oppenheimer, kärnvapens fader. När han såg den första a-bomben explodera citerade han en rad ur ett indisk epos:

"I am the father of death, the destroyer of

worlds".

Se nyhetsbulletinen från maj månad

I november 2011 kom denna video:

"Det är dags! Förbjud kärnvapen nu!"

Här får vi veta att avskräckning som säkerhetsgaranti inte fungerar.

Vi får veta att det finns många kärnvapen på "hair-trigger alert". Dvs. att de inom några få minuter kan avfyras.

En "reklamfilm" för ican från 2013. Den inleds med : "Detta vapen kan du inte fly ifrån".

Den avslutar med frågorna:

"Varför inte välja mänskigheten? Varför inte välja varandra? Vår framtid, Vårt val".

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 26 september förklarades av FN:s generalförsamling 2014 som internationell dag för ett totalt förbud mot kärnvapen. Syftet var att öka allmänhetens medvetenhet om kärnvapnens hot mot mänskligheten och nödvändigheten av att upprätta ett totalt förbud mot dem.Tim Wright, som genom ican representerade civilsamhället talade. Han menade att ett kärnvapenförbud vore nästa steg på vägen mot en kärnvapen fri värld.

Och så den 7 juli 2017, såg FN:S konvention för ett förbud mot kärnvapen dagens ljus. Ett steg framåt mot en värld fri från kärnvapen hade tagits. Setsuko Thurlow, en Hiroshima överlevare,som vigt sitt liv åt denna dag, höll inför generalförsamlingen ett kort anförande sedan omröstningen blivit klar. Hon deltog i förhandlingarna som representant för civilsamhället. Denna film publicerades av ican 6/12 2017

I sin motivering prisade Nobelkommittén ican för sitt arbete med att visa på farorna med kärnvapen, och för sin kamp att nå ett internationellt kärnvapenförbud. I dag deltar över 500 organisationer ur civilsamhället i ican. Mer än 100 länder är representerade. Nu består arbetet av att se till konventionen blir en internationell, juridiskt bindande lag.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Här kan du läsa mer om konventionen.

Organisationerna"Svenska läkare mot kärnvapen" och "Internationella kvinnor för fred och frihet" medverkar i ican.

De har tillsammans gett ut två dokument som berättar om konventionen.

 

1. https://slmk.org/wp-content/uploads/Fragor-och-svar-konventionen-.pdf

2.https://slmk.org/wp-content/uploads/Lathund-Svar-pa-tal-SLMK-IKFF.pdf

Se för övrigt Svenska läkare mot kärnvapens hemsida. Där finns mycket kunskap om kärnvapen att inhämta: https://slmk.org/

Setsuko Thurlow som tillsammans med Beatrice Fihn tog emot Nobels fredspris i fjol har skickat en särskild hälsning till Sverige. Hon säger bland annat "I am confident that Sweden will choose the right side of history och proudly join the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, as a matter of principle that the world has come to expect from such a model democracy". "

Läs hela texten här:

 

https://slmk.org/wp-content/uploads/The-reason-why-we-need-to-eliminate-nuclear-weapons-Setsuko-Thurlow.pdf

 

Varför ett förbud mot kärnvapen?

Hur fungerar det? Vilka länder är med? Vilka är argumenten för ett förbud? Klicka här för att få icans svar. http://www.icanw.org/why-a-ban/

Otaliga människor har arbetat i många år för att få till stånd FN:s konvention för ett förbud mot kärnvapen. Nu tar vi vid. Nu drar vi vårt strå till stacken. Sprid information om Ljusvakan till alla i din krets. Låt oss tillsamman skapa en mäktig manifestation för en framtid utan kärnvapen 24 oktober. "Förbjud kärnvapen NU!"

Ljusmanifestationer till stöd för FN:s konvention för ett förbud mot kärnvapen kommer också att hållas på FN dagen den 24 oktober, 2018 på circa tio olika orter. Vi har fått tid och plats till följande:

Stockholm

samling Sergelstorg kl 18:00 med ljusvandring till Kungsträdgården

anordnat av Sveriges fredsråd. kontakt: marilyn.barden@gmail.com

Varberg

17.30 fredssånger kulturhuset Komedianten

18.30 ljusvandring till Brunnsparken

19.00 Ljusmanifestation i Brunnsparken anordnat av lokalt fredsnätverk. kontakt: fn.varberg@live.se

 

Uppsala

18:00 - 19:00 Stortorget

arrangörer: Kvinnor för Fred, Internationella Kvinnor för Fred och Frihet

kontakt: uppsala@ikff.se

Laholm

18.00 - 19:00 utanför bibioteket. 19.00 Föreläsning av Petra Hallebrandt, FN:s nya generalsekretare, utställning: Global Målen. anordnat av Kvinnor för Fred . kontakt: susanne.gerstenberg@telia.com

Luleå

Kl.17-18 Manifestation på gågatan. Samling vid Gula paviljongen. Arr.: Nato ut ur Norrbotten och Kvinnor för Fred (KFF)

Kl.18-19 Luleå internationella kör sjunger fredssånger i Domkyrkan med anledning av FN-dagen

Kl.19.30-20.30 Samling vid Kallax flygplats. Ljusmanifestation och fredssånger.

Malmö

17:30 -18:30

Gustav Adolfs Torg

anordnat av lokalt fredsnätverk

kontankt: anne.ros@telia.com

 

Nätverket Ljusvakan "Förbjud kärnvapen NU!" har säte i Göteborg www.ljusvakan.se e-post: info@ljusvakan.se