Medverkande

 

Medverkande

 

Det finns EN fråga som förenar alla människor - förenar dem över nationer, religioner, kulturer, politiska ställningstagande och personliga identiteter: viljan att leva. Denna vår djupaste gemensamma grund vill vi spegla i vårt nätverksarbete. Därför är alla enskilda samt lokalförankrade grupper, organisationer, föreningar, skolor,religiösa samfund, osv. som vill ställa sig bakom parollen "Förbjud kärnvapen NU!" välkomna att vara med.

Vårt nätverksarbete började i april månad och kommer att fortsätta fram till FN dagen den 24 oktober, 2018. Hjälps vi åt så blir vi många och det behövs!

 

Ta gärna kontakt med folk i din krets och berätta om Ljusvakan.

 

Hitills har följande anslutit sig till nätverket.

 

 • Svenska Fredskommittén Göteborgs lokalförening kontaktperson: nadia.widercrantz.freed@gmail.com
 • Vännernas samfund (kväkarna) Göteborgs andaktsgrupp kontaktperson: matstrish@gmail.com
 • Kvinnor för Fred Göteborgs lokalförening kontaktperson:gun.holmertz@telia.com
 • Kristna Fredsrörelsen Göteborgs lokalförening kontaktperson: mikael@risenfors.se
 • Dockprojektet Tala min docka. https://www.youtube.com/channel/UCCTSQ8W3Fu-givoUAaC7tMg epost:talamindocka@gmail.com genom Harriet Johansson Otterloo
 • IKFF Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Göteborgs lokalförening kontakt: titti.wahlberg@hotmail.com
 • Fredens Hus Göteborg kontaktperson: karin.utas.carlsson@telia.com
 • Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg kontaktperson: solvi.bradefors@vsaf.nu
 • Viskadalens folkhögskola kontaktperson: solvi.bradefors@vsaf.nu
 • Bokförlaget Tranan www. tranan.nu epost info@tranan.nu
 • Ingen människa är illegal, Göteborg epost: goteborg@ingenillegal.org
 • Göteborgs FN-förening. https://fn.se/goteborg/ epost: info@fngbg.se
 • Sotenäs FN-förening kontaktperson margarethafeldt@hotmail.com
 • Masthuggs församling i Svenska kyrkan kontaktperson: Marika Palmdahl epost: marika.palmdahl@gmail.com
 • Tandläkare mot kärnvapen kontaktperson. Monica Engvall epost:sem.engvall@telia.com
 • Lerums FN-förening kontaktperson: Tomas Bylund epost: tomas.bylund@telia.com
 • Svenska Freds - och Skiljedomsförening i Göteborg: goteborg@svenskafreds.se kontaktperson Tomas Magnusson,ordförande
 • Folket i bild/Kulturfront, avdelning Väst, kontaktperson Ingvar Erlandsson ingvar.e@hotmail.se
 • EKHO -Göteborg Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer www.ekho.se. kontaktperson:ingela@ekho.se
 • Johannebergs Equmeniakyrka www.johannesbergsequmeniakyrka.se kontantperson karin@kaberger.se
 • Interreligiösa Centret https://interreligiosacentret.se/ kontantperson
 • Interreligiösa Rådet https://interreligiosacentret.se/ kontantperson
 • Jordens vänner Göteborg www.jordensvanner.se/ kontaktperson: Mats Klingberg epost: matsklingberg@comhem.se
 • International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) och Beatrice Fihn, dess generalsekreterare, ger sitt fulla stöd till Ljusvakan. Se brevet från Beatrice Fihn här nedan.
 • Fredsrörelsen i Kungälv http://fredkungalv.se/ kontaktperson Åse Hansson epost: ase.hansson@ped.gu.se
 • FN-föreningen i Kungsbacka https://fn.se/kungsbacka/ kontaktperson: Eva Ringdahl epost: e.ringdahl@hotmail.com
 • Miljöpartiet de gröna i Göteborg https://www.mp.se/goteborg epost:goteborg@mp.se
 • Vänsterpartiet Göteborg www.goteborg.vansterpartiet.se epost:goteborg@vansterpartiet.se
 • Folkhögskolan i Angered www.http://www.folkhogskolaniangered.se/sv-SE kontaktperson:elin.forsgren.ang@folkbildning.net
 • Proletären FF http://www.proletarenff.se/ kontaktperson: Bengt Frejd 0704 170772 epost:proletaren.ff@telia.com
 • Kommunistiskapartiet Göteborg http://goteborg.kommunisterna.org kontaktperson: jens@halldin.dk
 • Svenska Läkare mot Kärnvapen https://slmk.org/ kontaktperson: gunnar.westberg@medic.gu.se
 • Demokrati utan Gränser (Democracy without Borders) http://www.demokratiutangranser.org/ kontaktperson petter.olmunger@demokratiutangrans.org
 • Föreningen Nej till Nato Göteborg http://www.nejtillnato.se/ kontaktperson: britt.sandblom@yahoo.com
 • Basketklubben Husaren kontaktperson Charlotte Lindstedt tel: 0706-717088. E-post: lottlindstedt@telia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 24 september, 2018 fick Ljusvakan följande brev från Beatrice Fihn, generalsekreterare för ICAN. ICAN tilldelades Nobels fredspris 2017.

"Till den det berör,

Detta brev är till stöd för Ljusvakan, en Göteborgsbaserad kampanj för ett folkligt stöd för FN:s konvention för ett förbud mot kärnvapen. Ljusvakan drivs av flera organisationer som är partner i ICAN. ICAN emotog Nobels fredspris 2017 för arbetet med FN-konventionen och för att ha lyft den humanitära aspekterna av kärnvapen i internationella fora.

Kampanjen Ljusvakan fyller en viktig funktion för att medvetandegöra allmänheten om fasorna med kärnvapen och att Sverige skyndsamt måste signera och ratificera denna historiska konvention.

Som född och uppvuxen i Göteborg kan jag inte annat än uttrycka mitt fulla stöd för detta viktiga arbete och hoppas att göteborgarna kan gå i täten för folkopinionen och tvinga den kommande regeringen att ansluta Sverige till FN:s resolution om ett förbud mot kärnvapen.

Jag önskar Ljusvakan framgång och ser fram emot att följa ert arbete framöver.

Med varma lyckönskningar

Beatrice Fihn, Executive Director, ICAN"

 

 

Ljusvakan "Förbjud kärnvapen NU!" har sätet i Göteborg. Nå oss på epost: info@ljusvakan.se